Tips

Wat is erfrecht en wat moet je erover weten?

Erfrecht

Erfrecht is een tak van de juridische wereld die zich bezighoudt met dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt. Geloof het of niet maar erfrecht is nog altijd een zeer drukke en zware kant van het juridische spectrum. Het verdelen van een erfenis kan net zo lang slepend en lastig zijn als een scheiding. 

Vastleggen

Het regelen van een erfenis

Er zijn wetten en regels in Nederland als het aankomt op een erfenis. Er zijn algemene wetten vanuit de overheid en dan zijn er nog voorwaarden in een testament die de overledene wellicht zelf op heeft gesteld. Doorgaans erven de volgende personen een deel of alles:

  • de partner
  • de kinderen
  • de broers of zussen
  • de ex-partner
  • de kleinkinderen

Wat als er geen testament is?

Wanneer er geen testament is dan worden algemeen geldende regels aangehouden over het verdelen van een erfenis. Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Overlijdt een van de ouders? Dan krijgen de kinderen hun erfdeel niet direct. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Het zal je verbazen hoe vaak kinderen al een groot deel van de erfenis willen ondanks dat een ouder of stiefouder nog leeft en het nodig heeft. 

Voorlichtingen

Regel je testament

Bovenstaande is een mooi voorbeeld van waarom je dus wel je testament moet regelen. Het is gewoon een ontzettend lastig proces en een bron van confrontatie en discussie voor je nabestaanden. Maak het makkelijk en zorg bovendien dat jouw geld en vermogen naar de personen gaan die het volgens jou nodig hebben door een testament op te stellen. Doe dit wel altijd met een notaris.